THÔNG BÁO Kết quả thực hiện Đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện quý III/2019

THÔNG BÁO Kết quả thực hiện Đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện quý III/2019

Kính gửi: Các Khoa, Phòng thuộc Trung tâm y tế Yên Bình

          Thực hiện Đề án CTCLBV năm 2019; sau khi tổng hợp KQ giám sát thực hiện ĐA CTCLBV quý III/2019;

TTYT Yên Bình thông báo tới các Khoa, Phòng và các bộ phận trực thuộc kết quả giám sát quý III/2019 về thực hiện Đề án CTCLBV năm 2019, cụ thể như sau:

I. ƯU ĐIỂM:

1. Đa số các Khoa, phòng đã bám sát Đề án CTCLBV và Kế hoạch CTCLBV năm 2019 để triển khai thực hiện như đã triển khai phân công cán bộ để triển khai thực hiện Kế hoạch theo tiến độ đề ra; cac Tiêu chí đạt được từ những năm trước, các Khoa, phòng đều thực hiện duy trì đảm bảo kết quả đã đạt được.

2. Một số việc đã làm như tiếp tục triển khai 5S, triển khai NCKH, đặt lại bảng biểu hướng dẫn cho NB dễ thấy, dễ nhìn; đảm bảo TTB phục vụ NB; áp dụng các quy trình kỹ thuật mới (nội soi tiêu hóa, mổ nội soi…); thực hiện cải tiến quy trình KCB, giảm thời gian chờ đợi của Bn như tổ chức lấy máu, nước tiểu làm xét nghiệm tại Khoa khám bệnh, triển lhai thêm bàn khám bệnh; nâng cao hoạt động của các Hội đồng, bình bệnh án, đơn thuốc, sinh hoạt khoa học, cử CB đi đào tạo, tập huấn…

3. Thực hiện phê duyệt Quy trình KCB theo quy định, thực hiện tốt công tác báo cáo sự cố y khoa

4. Bổ sung về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của bệnh nhân như may quần áo BN, bổ sung ga, đệm

5. Việc quảng bà hình ảnh của đơn vị được đẩy mạnh; có nhiều tin bài hoạt động của đơn vị được đăng tải trên Webside của đơn vị

6. Đã thực hiện khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và CB y tế năm 2019

  •                                                                                                                                                          
Comments are closed.