GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Trung tâm y tế Yên Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số: 308/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Yên Bình trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện;

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên  Bái. Số điện thoại: 029.3836.186.

Mô hình tổ chức là Trung tâm y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, công tác dân số-KHHGĐ và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; Trung tâm gồm có ban giám đốc với 3 đồng chí, có 5 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn, 3 phòng khám đa khoa khu vực và 23 Trạm y tế xã, thị trấn.

Tổng số cán bộ, nhân viên tại Trung tâm hiện có là 264 người. Trong đó có 2  thạc sỹ, 01 Bác sỹ Chuyên khoa II, 10 Bác sỹ Chuyên khoa I, 37 Bác sỹ đa khoa, 2 cử nhân y tế công cộng, 1 Dược sỹ CK I, 04 dược sỹ đại học, 11 cử nhân điều dưỡng, 04 Cử nhân hộ sinh, 03 cử nhân kế toán…

Tổng số giường bệnh của toàn TTYT là 105, trong đó tại Trung tâm là 85 giường, tại 3 PKĐKKV là 20 giường; tổng số giường bệnh tại TYT là 168 giường.