Category Archives: Mời Thầu

Mời báo giá HC, SF, Khí y tế 25.7.2023_Yên Bình

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:“mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán và khí y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Thư mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thắm- nhân viên khoa dược, Số điện thoại: 0988569832, email: nguyentham90.tq@gmail.com [ghi rõ họ tên, chức vụ, số

0985.411.115

hotline nhathuocz159