Category Archives: Mời Thầu

CV mời báo giá mua vi chất dinh dưỡng năm 2024

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:          /CV-TTYT Vv Báo giá vi chất dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng           Yên Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2024     YÊU

Yêu cầu báo giá “để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ năm 2024”

SỞ Y TẾ YÊN BÁI TTYT HUYỆN YÊN BÌNH Số :  285/CV-TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Yên Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2024 YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam   Trung tâm Y

Yên cầu báo giá cho gói thầu:“mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

Yêu cầu báo giá“ Mua sắm dụng cụ năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

Yêu cầu báo giá “Dịch vụ sửa chữa năm 2023”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

YÊU CẦU BÁO GIÁ “Mua dụng cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phân loại tình trạng ding dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

YÊU CẦU BÁO GIÁ”Mua bộ dụng cụ thực hành dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)   Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam   Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: “Mua vi chất dinh dường cho trẻ suy dinh dưỡng thuộc đối tượng chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023”

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Căn cứ Quyết định số: 3452/QĐ-BYT ngày 06/09/2023 của Bộ y tế về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Biên

Mời báo giá HC, SF, Khí y tế 25.7.2023_Yên Bình

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:“mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán và khí y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Thư mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thắm- nhân viên khoa dược, Số điện thoại: 0988569832, email: nguyentham90.tq@gmail.com [ghi rõ họ tên, chức vụ, số

0985.411.115

hotline nhathuocz159