Yêu cầu báo giá “để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ năm 2024”

SỞ Y TẾ YÊN BÁI

TTYT HUYỆN YÊN BÌNH

Số :  285/CV-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Yên Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

 

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ năm 2024 cho Trung tâm, nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Phạm Thị Phương Hồng

Chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT

Số điện thoại: 0945.035.919

Email: phuonghong1973@gmail.com

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp và qua email. Cụ thể như sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 1- Phòng hành chính- khoa Dược-TTB-VTYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

– Nhận qua email: phuonghong1973@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h, ngày 03 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h, ngày 13 tháng 6 năm 2024.

(Ghi chú: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17h, ngày 13 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục báo giá
TT Danh mục Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
I Thiết bị đo nhóm 2
1 Pipet Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 2+3/2024
2 Cân đồng hồ lò xo Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
3 Cân bàn Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
4 Huyết áp đồng hồ Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
5 Huyết áp điện tử Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
6 Máy điện tim Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
7 Máy điện não Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
II. Kiểm định An toàn bức xạ
1 Máy chụp CT Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
2 Phòng chụp CT Kiểm xạ Phòng TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
3 Phòng chụp X-quang Kiểm xạ Phòng TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
III. Trang thiết bị Y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật
1 Máy thở Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
2 Máy gây mê kèm thở Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
3 Máy phá rung tim Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
4 Dao mổ điện Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
IV. Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
1 Nồi hấp tiệt trùng Kiểm định Cái TTYT huyện Yên Bình Quý 3+4/2024
2 Hệ thống đường ống dẫn khí oxy Kiểm định Hệ thống TTYT huyện Yên Bình Quý 3/2024
  1. Mẫu báo giá: Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

TẢI FILE MỜI THẦU


One thought on “Yêu cầu báo giá “để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ năm 2024”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159