YÊU CẦU BÁO GIÁ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC ARV

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

            Kính gửi: Các công ty sản xuất, cung ứng dược phẩm trên toàn quốc

 

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Công văn số 1519 /AIDS – ĐT ngày 21/12/2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẩn các cơ sở y tế chủ động lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc ARV điều trị HIV thuộc danh mục thuốc đàm phám giá.

Căn cứ Công văn số: 2938/SYT- NVD, ngày 27/12/2023 của Sở Y tế Yên Bái về việc hướng dẫn các cơ sở Y tế chủ động lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc ARV điều trị HIV thuộc danh mục thuốc đàm phám giá.

Căn cứ Công văn số: 260/TTKSBT- HIV/AIDS, ngày 04/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái về việc đôn đốc các cơ sở Y tế lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc ARV.

Trung tâm Y tế huyện Yên Bái triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc ARV điều trị HIV thuộc danh mục thuốc đàm phám giá để sử dụng trong thời gian chờ kết quả đấu thầu quốc gia thuốc giai đoạn 2024 – 2025 do Bộ Y tế thực hiện. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch và danh mục đấu thầu, kính đề nghị các Công ty, đơn vị có chức năng sản xuất, mua bán, kinh doanh thuốc ARV điều trị HIV gửi báo giá về cho Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (chi tiết bảng báo giá theo danh mục đính kèm).

   I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Phạm Thị Phương Hồng; chức vụ: Trưởng khoa dược–TTB–VTYT. Số ĐT: 0945035919; Địa chỉ Email: phuonghong1973@gmail.com

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-TTB-VTYT – TTYT huyện Yên Bình, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

– Nhận qua email: phuonghong1973@gmail.com; bản scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến trước 16h ngày 16 tháng 5 năm 2024.

– Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 16 h ngày 16 tháng 5 năm 2024.

  II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Gói thầu: Mua sắm thuốc điều trị HIV/AIDS thuộc danh mục thuốc đàm phán giá.
  2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn cùa nhà sản xuất.
  3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Mẫu danh mục báo giá chi tiết gửi kèm)
  4. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Công ty sản xuất, các nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tải file mời thầuTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159