Thư mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thắm- nhân viên khoa dược, Số điện thoại: 0988569832, email: nguyentham90.tq@gmail.com [ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận báo giá].
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp và qua email. Cụ thể như sau:
  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 1- Phòng hành chính- khoa dược TTB-VTYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  • Nhận qua email:tq@gmail.com
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h, ngày 25 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h, ngày 04 tháng 8 năm 2023.

(Ghi chú: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ngày 25 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h, ngày 04 tháng 8 năm 2023

Tài liệu kèm theo

CV 361 TTYT Vv yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 2023 của TTYT Yên Bình.

Mời báo giá VTYT 25.7.2023_Yên Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159