Trung tâm Y tế huyện Yên Bình xin thông báo tiếp tục triển khai tiêm phòng vacxin covid 19:

♥️📣Trung tâm Y tế huyện Yên Bình xin thông báo tiếp tục triển khai tiêm phòng vacxin covid 19:
❤Thời gian từ ngày 11/05 đến 13/05/2022.
👍Đối tượng 1: Người từ 18 tuổi trở lên:
Tiêm liều nhắc lại (mũi 4) cho những ai đã tiêm đủ 02 mũi vac xin Verocell và 01 mũi bổ sung, thời gian tiêm mũi nhắc lại đảm bảo ít nhất 03 tháng sau khi tiêm mũi bổ sung.
❤Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho các đối tượng đã tiêm đủ 02 mũi vac xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna thời gian tiêm mũi nhắc lại đảm bảo ít nhất 03 tháng sau khi tiêm mũi 2.
Tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người tiêm chưa đủ liều cơ bản
🌻+ Đối tượng 2: Trẻ em đủ từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản (02 mũi). ❤️🌞
+ Địa điểm tiêm : Tại trung tâm Y tế huyện Yên Bình.
🤝Kính mong bà con nhân dân đến tiêm đúng đối tượng, thời gian, địa điểm quy định trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159