XML22200033362
1
40.800
4
Navadiab
Viên
80mg
1.01
uống 1 viên trước ăn sáng
VN-11676-11
94/QĐ-SYT;G1;N1
1
30.000
1900.000
100
57000.00
80.00
0.00
0.00
45600.00
11400.00
0.00
K01
003173/YB-CCHN
E11;I10;E78
202204250950
1


2200033362
2
40.30.495
4
Amdepin Duo
Viên
5mg + 10mg
1.01
Ngày uống 1 viên lúc 8h sáng
VN-20918-18
94/QĐ-SYT;G1;N4
1
30.000
3700.000
100
111000.00
80.00
0.00
0.00
88800.00
22200.00
0.00
K01
003173/YB-CCHN
E11;I10;E78
202204250950
1


2200033362
3
40.807
4
Metformin Stella 1000 mg
Viên
1000mg
1.01
uống 1 viên sau ăn tối
VD-27526-17
94/QĐ-SYT;G1;N2
1
30.000
1990.000
100
59700.00
80.00
0.00
0.00
47760.00
11940.00
0.00
K01
003173/YB-CCHN
E11;I10;E78
202204250950
1

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159