YÊU CẦU BÁO GIÁ”Mua bộ dụng cụ thực hành dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:“ Mua bộ dụng cụ thực hành dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình” với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trương Thị Tuyết- nhân viên khoa dược, Số điện thoại: 0966236034, email: anhtuyetydtn@gmail.com [ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận báo giá].
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp và qua email. Cụ thể như sau:
  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 1- Phòng hành chính- khoa dược TTB-VTYT thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h, ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến trước 9h, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

(Ghi chú: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ trước 09h, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159