Author Archives: as1Tu

XML1

 2200033362 1 0000057895 Trần Thị Hiển 19571125 2 Tổ 8, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái GD4151520022859 15401 20211001 20220930 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline;Bệnh lý tăng huyết áp;Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác E11 I10;E78 1 15025 202204250745 202204250957 0

XML2

2200033362 1 40.800 4 Navadiab Viên 80mg 1.01 uống 1 viên trước ăn sáng VN-11676-11 94/QĐ-SYT;G1;N1 1 30.000 1900.000 100 57000.00 80.00 0.00 0.00 45600.00 11400.00 0.00 K01 003173/YB-CCHN E11;I10;E78 202204250950 1 2200033362 2 40.30.495 4 Amdepin Duo Viên 5mg + 10mg 1.01 Ngày uống 1 viên lúc 8h sáng VN-20918-18 94/QĐ-SYT;G1;N4 1 30.000 3700.000

XML3

2200033362 1 07.1898 13 Khám Nội tiết Lần 1 1.00 30500.000 100 30500.00 0.00 80.00 0.00 0.00 24400.00 6100.00 0.00 K01 003173/YB-CCHN E11;I10;E78 202204250801 1 2200033362 2 23.0206.1596 1 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần 1 1.00 27400.000 100 27400.00 0.00 80.00 0.00 0.00 21920.00 5480.00 0.00 K01 002721/YB-CCHN E11;I10;E78 202204250801

XML4

2200033362 1 23.0041.1506 S34 Định lượng Cholesterol toàn phần 3,7 SH.3.15401.072803 202204250932 2200033362 2 23.0075.1494 S01 Định lượng Glucose 6,9 SH.3.15401.072803 202204250932 2200033362 3 23.0158.1506 S33 Định lượng Triglycerid 1,87 SH.3.15401.072803 202204250932 2200033362 4 23.0206.1596 D410-12 Dưỡng chất 202204250932 2200033362 5 23.0206.1596 D410-13 Prophyrin 202204250932 2200033362 6 23.0206.1596 D410-14 Protein Bence – Jones 202204250932 2200033362

XML5

2200033362 1 . 202204250801 2200033362 2 . 202204250802 2200033362 3 Tỷ trọng: 1,015 pH: 5,5 Bạch cầu: Negative (μmol/L) Hồng cầu: Negative (μmol/L) Nitrit: Negative Protein: Negative (g/l) Glucose: Negative (mmol/l) Thể cetonic: Negative (mmol/l) Bilirubin: Negative (μmol/L) Urobilinogen: Normal (μmol/L) Trụ: Cặn: Morphin(test nhanh): Tìm trứng ký sinh trùng soi tươi: Vitamin C: Negative

0985.411.115

hotline nhathuocz159