XML42200033362
1
23.0041.1506
S34
Định lượng Cholesterol toàn phần
3,7
SH.3.15401.072803


202204250932


2200033362
2
23.0075.1494
S01
Định lượng Glucose
6,9
SH.3.15401.072803


202204250932


2200033362
3
23.0158.1506
S33
Định lượng Triglycerid
1,87
SH.3.15401.072803


202204250932


2200033362
4
23.0206.1596
D410-12
Dưỡng chất
202204250932


2200033362
5
23.0206.1596
D410-13
Prophyrin
202204250932


2200033362
6
23.0206.1596
D410-14
Protein Bence – Jones
202204250932


2200033362
7
23.0206.1596
D410-16
Morphin(test nhanh)
202204250932


2200033362
8
23.0206.1596
D410-17
Tìm trứng ký sinh trùng soi tươi
202204250932


2200033362
9
23.0206.1596
D410-18
Vitamin C
Negative202204250932


2200033362
10
23.0206.1596
H71
Trụ
202204250932


2200033362
11
23.0206.1596
H75
Cặn
202204250932


2200033362
12
23.0206.1596
S64
Tỷ trọng
1,015202204250932


2200033362
13
23.0206.1596
S65
pH
5,5202204250932


2200033362
14
23.0206.1596
S66
Bạch cầu
Negative202204250932


2200033362
15
23.0206.1596
S67
Hồng cầu
Negative202204250932


2200033362
16
23.0206.1596
S68
Nitrit
Negative202204250932


2200033362
17
23.0206.1596
S69
Protein
Negative202204250932


2200033362
18
23.0206.1596
S70
Glucose
Negative202204250932


2200033362
19
23.0206.1596
S71
Thể cetonic
Negative202204250932


2200033362
20
23.0206.1596
S72
Bilirubin
Negative202204250932


2200033362
21
23.0206.1596
S73
Urobilinogen
Normal202204250932

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.411.115

hotline nhathuocz159